Tijd om uit uw schulden te komen!

De eerste stap is door ons te contacteren voor een afspraak. Op de afspraak nemen wij uw situatie door en kijken wij welke stappen het beste genomen kunnen worden om zo snel mogelijk uit de problemen te komen.


Dit dient u mee te nemen:

  • Een attest van samenstelling van het gezin: dit document kan men bekomen op de Burgerlijke Stand van uw woonplaats;
  • De huurovereenkomst met betrekking tot de door hem/haar gehuurde woning of een aflossingstabel hypotheek;
  • Alle nuttige bewijsstukken met betrekking tot het inkomen (basisloon, vakantiegeld, eindejaarspremie, etc.);
  • Een overzicht van de vaste uitgaven (nutsvoorzieningen, verzekeringen, etc.), die er zijn, telkens vergezeld van één of ander bewijsstuk (factuur, vervaldag, bericht van de verzekering, desnoods kopij van een rekeninguittreksel waaruit de uitgave in kwestie blijkt);
  • Een inventaris van de roerende goederen, die zich momenteel op het adres bevinden (zodat de rechtbank ingelicht is over welke goederen er op uw adres staan); Dit mag zelfs handgeschreven zijn.
  • Een bewijs met betrekking tot elke schuld, die men heeft.

Neem nu de stap tot een betere toekomst!
Maak een afspraak en kom uit de schulden!


[contactform formname="afspraak_maken_458910714516994050" email="info@declercq-media.com"]