U bent handelaar en u heeft schulden door het uitvoeren van uw beroep. U kunt zich beroepen op twee procedures:

  • als je zaak moeilijkheden heeft, maar de problemen en de betalingsmoeilijkheden zijn op te lossen, dan kan je beroep doen op de wet continuïteit der ondernemingen.
  • wanneer er geen toekomst meer is voor je zaak en je aan je schuldeisers geen betalingen meer doet of kan doen, is een faillissement de enige oplossing.

Schuldbemiddeling kan ook als zelfstandige maar is op de eerste plaats gemaakt voor schulden die niets met een zelfstandig beroep te maken hebben. Schuldbemiddeling is dus vooral geschikt wanneer je schulden hebt in je privéleven, voor schulden door je beroep als zelfstandige zijn de continuïteit der ondernemingen en het faillissement meer geschikt.

Wanneer je nog actief bent als zelfstandig handelaar kan je geen beroep doen op de collectieve schuldenregeling. Je kan pas zes maanden nadat je bent gestopt als zelfstandig handelaar of na het afsluiten van een faillissement, een collectieve schuldenregeling aanvragen. Vrije beroepen, boeren, ambachtslui komen in principe wel in aanmerking wanneer ze geen handelsactiviteiten uitvoeren.

2011
25%
2012
30%
2013
41%

In 2012 telt België 5% meer faillissementen dan in 2011. De stijging is vooral het sterkst voelbaar in de regio van Vlaanderen (+9,6%), dat meer verbonden is met het het importeren en expoerteren van producten naar het buitenland. Opvallend is dat, niet alleen de horeca en de bouw, maar ook de groothandel en producenten van vele luxegoederen zeer hard lijden onder de financiële malaise. Opvallend is ook dat weinig ondernemers hulp inschakelen. Laat u het zover komen?

In de eerste zes maanden van 2013 waren ruim 6.183 Belgische bedrijven failliet. Dat zijn er ruim 11% meer dan in 2012. Vooral de bouw, de kleinhandel en de zakelijke dienstverlening hebben te kampen met zware tijden.